O sobie

Katarzyna Dokukin

dr nauk prawnych, administratywista, Biegły Sądowy w sektorze samorządowym, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz podległych tym organom jednostkom organizacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, wykładowca i trener z zakresu prawa publicznego, doświadczony praktyk, autorka wielu publikacji ukazanych m.in. w akredytowanym wykazie Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Podatkiem VAT zajmuje się od 11 lat. Przeprowadziłam wiele szkoleń i wykładów zarówno w formie stacjonarnej jak i online w sektorze budżetowym. Mój cel, to przeprowadzanie szkoleń zrozumiałych! Nie posługuje się językiem prawniczym, cytowanymi przepisami bądź definicjami, które na ogół są bełkotliwe i do żadnego konsensusu nie prowadzą. Do każdego spotkania z Wami przygotowuję się rzetelnie. Z ogromnym zaangażowaniem i pełną starannością przygotowuje plan szkolenia, jego przebieg oraz materiały szkoleniowe. Z wielką uwagą i systematycznością zapoznaje się z wszelkimi rodzajami źródeł związanych z tematyką VAT (publikacje naukowe, strony rządowe, wyroki sądów administracyjnych, interpretacje podatkowe, komunikaty, objaśnienia podatkowe, nowelizacje ustaw oraz rozporządzenia podatkowe, opinie i analizy ekspertów) po to, aby przekazać Ci wiedzę której naprawdę potrzebujesz i jest dla Ciebie wartościowa. Filtruje wszystkie “wiadomości”, tak aby na szkoleniu przedstawić Ci ich esencje. Na podstawie szerokiego wachlarza materiałów (j.w.) przygotowywane są również materiały szkoleniowe, które na szkoleniu otrzymujesz. 

Do przeprowadzania szkoleń jestem przygotowana zarówno pod kątem praktycznym jak i merytorycznym. Ukończyłam dwa kierunki studiów w trybie stacjonarnym na kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz na kierunku Administracja. Ukończyłam również seminarium doktoranckie; rozprawę doktorską nt. Charakter prawny interpretacji podatkowych obroniłam w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Jestem Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w sektorze jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz działalności szkoleniowej pracuje w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej w Rzeszowie. Swoje doświadczenie zawodowe w ubiegłych latach zdobyłam także pracując w Urzędzie Skarbowym, Kancelarii Doradztwa Podatkowego, czy Uczelniach akademickich.

Ponad powyższe, jestem autorką licznych publikacji ukazanych m.in. w akredytowanym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopism branżowych oraz pozycji książkowych do których m.in. należą:

Pozycje książkowe

 • 50 pytań o VAT dla JST – podstawy, Wydawnictwo Platforma Edukacyjna, I cz. wyd. współautorsko Elżbieta Rogala, Warszawa 2017,
 • Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (współautor: prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko),
 • Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019,
 • Faktura VAT 2022, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022,
 • VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2024.

Pozycje zbiorcze

 • Lex retro non agit na gruncie 10-letniej korekty VAT według prewskaźnika, [w:] Wybrane problemy administracji publicznej. Kontynuacja 2018, Wyd. I, (red.) A. Erechemla, Sandomierz 2018,
 • Niekończąca się batalia – substancje psychoaktywne, Zeszyty Naukowe Administracja WSHP, (red.) A. Kasprzyk, A. Erechemla, Sandomierz 2019, Nr 1.

Artykuły

 • Nieprecyzyjność i nieadekwatność znowelizowanych przepisów Kodeksu Karnego dotyczących tzw. przestępstw fakturowych, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2017, Nr 7,
 • Komu potrzebny art. 287 p.p.s.a.?, Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Rzeszów 2017, Nr 1 (współautor: prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko),
 • Kolejny punkt w walce z gospodarką cienia – odliczenia VAT, Monitor Podatkowy, Warszawa 2018, Nr 6,
 • Blokada w Split Payment – uwarunkowania prawne, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2018, Nr 8,
 • Objaśnienia podatkowe nie mogą wykraczać poza zakres przepisów, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 27.05.2019 r., Podatki i księgowość, s. C3.,
 • Faktura w świetle odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej, Publikacja w serwisie elektronicznym Wolters Kluwer, data opracowania i publikacji: lipiec 2019 r.,
 • Będą zmiany w mechanizmie podzielonej płatności, Finanse Sektora Publicznego, lipiec 2019, nr 143,
 • Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na budowę drogi dojazdowej, Finanse Sektora Publicznego, sierpień/wrzesień 2019, Nr 144,
 • Najczęściej zadawane pytania w sprawie kas online, Finanse Sektora Publicznego, sierpień/wrzesień 2019, Nr 144,
 • E-faktury w zamówieniach publicznych, Finanse Sektora Publicznego, wrzesień 2019, Nr 145,
 • Będzie biała lista podatników, Finanse Sektora Publicznego, październik 2019, Nr 146,
 • Najistotniejsze elementy nowej ewidencji w nowym pliku JPK_VAT, Finanse Sektora Publicznego, październik/listopad, Nr 147,
 • Dodatkowe informacje w sprawie wykazu podatników VAT, Finanse Sektora Publicznego, grudzień 2019, Nr 149,
 • Elementy nowego JPK_VAT, Finanse Sektora Publicznego, grudzień 2019/styczeń 2020, Nr 150,
 • Paragon fiskalny z NIP, Finanse Sektora Publicznego, luty 2020, Nr 152,
 • Czynności gminy w zakresie edukacji jako wyłączone z VAT, Finanse Sektora Publicznego, marzec 2020, Nr 154,
 • Prewspółczynnik dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy, Finanse Sektora Publicznego, marzec 2020, Nr 154,
 • Korekta VAT przy sprzedaży paragonowej, Kazus Podatkowy, Nr 6(11)2019,
 • Zmiany w VAT. Co nowego?, Finanse Sektora Publicznego, kwiecień 2020, Nr 155,
 • Wydatki ogólne na promocję gminy, Finanse Sektora Publicznego, kwiecień/maj 2020, Nr 157,
 • Czy jednostki budżetowe gminy płacą w split paymencie? Finanse Sektora Publicznego, kwiecień/maj 2020, Nr 157,
 • Zwolnienie z VAT usług kulturalnych, Finanse Sektora Publicznego, czerwiec 2020, Nr 158,
 • Nowy JPK_VAT z deklaracją – co trzeba wiedzieć, Finanse Sektora Publicznego, sierpień/wrzesień 2020, wydanie specjalne,
 • Wiążąca informacja stawkowa w pigułce, Finanse Sektora Publicznego, sierpień 2020 r., Nr 161,
 • Slim VAT, Finanse Sektora Publicznego, wrzesień 2020 r., Nr 162,
 • Odliczenia VAT w JST, Finanse Sektora Publicznego, Nr 164,
 • TSUE na temat ulgi na złe długi, Finanse Sektora Publicznego, grudzień 2020, Nr 167,
 • Charakter prawny interpretacji podatkowych, Administracja Socjalna, Nr 1 (5)/2021,
 • Historia instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego – okres od 1980 do 2016 r., Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2021, Tom 1, Nr 293, 
 • Samorządowe dotacje na kanwie TSUE, Finanse Sektora Publicznego, czerwiec/lipiec 2021, Nr 176,
 • Darowizna dla JST na rzecz uchodźców. Co z VAT? Finanse Sektora Publicznego, maj 2022, Nr 190,
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego a opodatkowanie kolejnych rat, Finanse Sektora Publicznego, sierpień 2022, Nr 195,
 • Grupy VAT – objaśnienia podatkowe z 11 października 2022 r. wraz z komentarzem dla JST, Poradnik Rachunkowości Budżetowej INFOR e-dodatek (192), Nr 12/2022,
 • Autoreferat rozprawy doktorskiej nt. Charakter prawny interpretacji podatkowych, Administracja Socjalna, Nr 1-2 (13-14)/2023,
 • Praktyczne zastawienie orzeczeń TSUE na które w 2023 roku czekają jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Sektora Publicznego, marzec 2023, Nr 205/2023,
 • Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie OZE dla JST, Finanse Sektora Publicznego, czerwiec/lipiec 2023, Nr 209/2023.
 
Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch córek: Leny i Kai.

Współpracowałam