OZE. Czy czeka nas rewolucja?

Czekamy na bardzo ważny wyrok TSUE. Za jego sprawą dowiemy się, czy samorządy będą mogły odzyskać VAT od państwa, za zapłacony VAT od inwestycji w odnawialne źródła energii. 

Jak czytamy w DPG, sprawa nieuznawania gmin za podatników VAT przy instalacji OZE może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Do TSUE trafiło pytanie dotyczące konkretnego przypadku instalacji realizowanych na nieruchomościach mieszkańców. Projekt realizowały władze Ciechanowa oraz gminy partnerskie. Wszystkie jednostki przyjęły stanowisko, że nie są podatnikami VAT, albowiem czynności wykonywane przez gminy nie są działalnością gospodarczą. Z taką interpretacją nie zgodził się organ podatkowy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ich wyroki zostały skierowane do NSA, a ten wystąpił do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.

Kilka dni temu rzecznik generalna Juliane Kokott przyznała rację samorządom. Choć nie jest to jeszcze wyrok, na który trzeba będzie poczekać zapewne kilka miesięcysamorządy już wieszczą sukces.

– Gmin realizujących podobne projekty są w Polsce setki. Ogólna kwota do zwrotu przez państwo może być szacowana nawet na 300 mln zł – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ale reperkusje wyroku TSUE mogą być jeszcze dalej idące, bo samorządy zaczną szukać innych tego typu przypadków, w których nie powinny być płatnikiem VAT. A to oznaczałoby potężne konsekwencje dla budżetu państwaRząd na razie sprawy nie komentuje. Ale nieoficjalnie słyszymy, że problem może być poważny. Świadczy o tym m.in poniża wypowiedź:

– W naszym przypadku był to projekt z dofinansowaniem z UE w wysokości 7,3 mln zł, z czego VAT zapłacony przez mieszkańców to ponad 1,3 mln zł. To jest kwota potencjalnie do odzyskania – opowiada prezydent Chrzanowa. Jego zdaniem, jeśli zapadnie korzystny dla miasta wyrok TSUE, to samorządy zaleją wnioskami urzędy skarbowe. 

Analitycy Deloitte sugerują, że ewentualny wyrok TSUE potwierdzający tok rozumowania rzecznik generalnej (wyrok korzystny dla JST) może przynieść nieco bardziej skomplikowane skutki, niż przedstawiają to samorządowcy. „Z jednej strony otrzymywane przez samorządy dotacje i wpłaty od mieszkańców nie podlegałyby opodatkowaniu VAT, czego jednak potencjalną konsekwencją byłby także brak prawa do odliczenia VAT naliczonego. Stwarza to możliwość odzyskania nadpłaconego VAT należnego, ale biorąc natomiast pod uwagę, że zdecydowana większość JST odliczała VAT w projektach dotyczących OZE, sytuacja mogłaby okazać się dla nich problematyczna. Należałoby tu bowiem liczyć się także z możliwością powstania zaległości podatkowych i komplikacją działań korekcyjnych” – wynika z opinii Deloitte. 

Zob. więcej na ten temat DGP z dnia 23 listopada 2022 r., nr 226.

Na ten oraz inne tematy będziemy dyskutować na najbliższym szkoleniu z podatku VAT.

Pozdrawiam

Katarzyna Dokukin