Pierwsze wypłaty dla Gmin za pomoc dla Uchodźców

Dokładnie dzisiaj, niektóre samorządy, czyli te, które złożyły odpowiedni wniosek do WOJEWODY najpóźniej do 15 marca 2022 r. (wtorku) otrzymają zwrot kosztów za pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Powyższych formalności dokonał przykładowo Wrocław – przedstawiając swoje dotychczasowe wydatki na koszt rzędu 4 mln zł. Z kolei w skali całego kraju, o zwrot taki wystąpiło niespełna 200 samorządów.

Ale spokojnie…, JST, które wniosku do 15 marca nie złożyły, zwrot również mogą otrzymać – tylko że w późniejszym terminie.

Gminy, składając wniosek o zwrot do wojewody musiały poinformować o szacunkowych poniesionych dotąd kosztach na podstawie faktur i innych dokumentów, ale na tym etapie nie musiały ich dołączać. Z przekazanych na posiedzeniu KWRiST informacji wynika, że na początku Gminy dostaną zwrot kosztów poniesionych między 24 lutego a 15 marca 2022 r.

W kolejnych etapach rozliczana ma być pomoc udzielona do końca marca 2022 r., a potem ta przekazana w kolejnych miesiącach. Na razie pieniądze będą pochodziły ze środków krajowych.

Podstawa prawna: Samorządy mogą uzyskać od wojewodów pieniądze na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 

czyli na zapewnienie im noclegu, wyżywienia, transportu, środków higienicznych. Mogą też dostać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia wynikający z jej art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Zob. więcej na ten temat DGP z dnia 16 marca 2022 r.

Z pozdrowieniami

Katarzyna Dokukin