Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.vatwbudzecie.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. 

§ 1. DEFINICJE

Administrator – Katarzyna Dokukin
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie oraz z niej korzystający.
Strona – strona internetowa: https://vatwbudzecie.pl/
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookies – to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzysta ze strony Administratora. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Administratora do indywidualnych potrzeb użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.
Formularz – miejsce na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://vatwbudzecie.pl/

Administratorem strony i danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Katarzyna Dokukin. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: katarzyna.dokukin@op.pl

2. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazywanie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

4. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkownika poprzez automatycznie zbieranie danych dotyczących samej wizyty, np. wyszukiwane frazy, czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron, adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. 

§ 3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownika dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

1. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
2. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

4. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
5. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówienia usługi lub/i produktu(ów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
9. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;
10. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
12. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
13. wykorzystywania cookies na stronie i jej podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
14. zarządzania stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
15. badania satysfakcji z oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
16. zamieszczenia przez użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
17. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
17. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
18. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
19. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
20. w celu tworzenia własnych baz danych użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 

21. w celu obsługi: fanpage na portalu Facebook pod nazwą Katarzyna Dokukin – VAT w JST, konta Administratora na portalu Instagram, konta Administratora znajdującego się na YouTube,
22. w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook o którym mowa w § 3 pkt 21 Polityki Prywatności umożliwiającego wysyłanie do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

§ 3. OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

§ 4. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

1. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody będzie skutkować usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem. Ponadto, Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15 – 21 RODO, tj. mi.in:

– żądania od Administratora wglądu do danych Użytkownika, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

– żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

§ 5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym użytkownikowi,

6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora,

7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nieotworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§ 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSYWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNRODOWYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
4. lub tym, na przekazywanie danych osobowych których użytkownik wyraził zgodę.
Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook czy Mailchimp lub inny system do automatyzacji dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści Polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Dane osobowe użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

2. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

3. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Treści przedstawione na stronie nie stanowią porad specjalistycznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działań
czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.), chyba że zaznaczono inaczej. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§ 9. FORMULARZ

Administrator stosuje formularz zapisu na newsletter. Wymaga on podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.). Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowanych do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostaną wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. Menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook.  

§ 10. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej Administratora) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).
4. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony:
– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami, jakie mu przekazuje użytkownik w ramach posiadanego konta na portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia piksel Facebooka
i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się
pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
5. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
6. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, Administrator może osadzać na swojej stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu Blogger, YouTube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał użytkownik. Jeśli użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien się wylogować z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim odwiedzi stronę Administratora lub nie powinien odtwarzać danych treści na stronie. Każdorazowo użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

7. Wtyczki kierujące do social mediów tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube
Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego i bloga. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to”, “Obserwuj”, “Subskrybuj” lub „Udostępnij” i polubienia profilu Administratora lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka, Instagrama, Linkedin i You Tube przed założeniem konta na tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez nie. Od momentu kliknięcia przez użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych i bloga, dane osobowe są przetwarzane przez te portale, np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu użytkownika po wejściu na stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik, korzystając ze strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
8. Linki afiliacyjne i programy partnerskie
Na stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu, klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu, Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Korzystając ze strony, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

9. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenia) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).