Usługi prawne

Co robimy?

Pomagamy jednostką samorządowym w sprawach, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie – w konkurencyjnie cenie.

Usługi prawne VAT w budżecie świadczone są przez prawnika z doświadczeniem, doktora nauk prawnych – Katarzynę Dokukin.

Kancelaria Vat w budżecie to odpowiedź na nurtujące Was pytania. Podczas szkoleń które przeprowadzam niejednokrotnie sygnalizujecie o różnego rodzaju problemach. Dotyczą one między innymi przygotowania wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wątpliwości co do poprawności przygotowanej umowy, lub kwestii: “Czy powinniśmy posiadać procedurę wewnętrzną MDR?”. W trakcie szkoleń, poruszamy również inne ważne <sprawy>. Bardzo często w prawie podatkowym, w tym podatku VAT – występują luki prawne, brak określenia przepisów przejściowych, rozbieżności co do prezentowanych poglądów w doktrynie i orzecznictwie. Konsekwencją takiego działania jest dezorientacja każdego, kto z prawem podatkowym – musi się zmierzyć. Powstaje pytanie: jak postąpić, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje?

Wychodząc naprzeciw tym i innym problemom prawno-podatkowym – powstała Kancelaria Vat w budżecie Katarzyna Dokukin, gdzie na najwyższym poziomie wszelakie wahania i wątpliwości rozwiązujemy. ZOBACZ, W CZYM MOGĘ CI POMÓC: 

Rozwijając...

Opinia prawno-podatkowa

Opinia prawno-podatkowa ma na celu wyjaśnienie konkretnego problemu prawnego. Składa się ona z wyczerpującej odpowiedzi na przedstawione zapytanie; opinie zawierają podstawę prawną, uzasadnienie oraz ich podsumowanie.

Umowa

Umowa to podstawa każdego porozumienia dwóch lub więcej stron. Jej prawidłowe i pełne przygotowanie ma niezmierne znaczenie; na jej podstawie ustalane są prawa lub obowiązków stron. 

Regulamin

Regulamin to nic innego jak zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac w JST. Powinien on precyzyjnie określać wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji instytucji samorządowych.

Uchwała

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Treść uchwały stanowić winna wyraźne zajęcie stanowiska w określonej sprawie. Uchwała to akt uchwałodawczy; klasyfikuje się je na różne rodzaje, np. uchwały proceduralne i merytoryczne.

Procedura wewnętrzna (MDR)

Ordynacja podatkowa, w określonych sytuacjach przewiduje obowiązek wprowadzenia oraz stosowania wewnętrznej procedury. Powyższe oznacza, że procedura powinna nie tylko zawierać obligatoryjne elementy w ustawie wskazane, lecz także powinna zostać w odpowiedni sposób wdrożona i stosowana w ramach struktury wewnętrznej podmiotu ją wprowadzającego.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Uzyskanie przez JST indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego rodzi za sobą bardzo ważną konsekwencję – ochronę prawną z niej wynikającą. Przeprowadzę Cię przez całe postępowanie z tym związane.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Podobny charakter do interpretacji przepisów prawa podatkowego mają wiążące informacje stawkowe (WIS). Różnice pomiędzy nimi występujące to procedura ich wydawania oraz zakres tematyczny. O WIS ubiegamy się w celu ustalenia zastosowania prawidłowej stawki VAT.


Indywidualne konsultacje

Rozmawiamy i rozwiązujemy problem. Podchodzę indywidualnie do każdej sprawy. 

Podsumowując, przygotuję dla Ciebie:

  • Opinię prawno-podatkową,
  • Umowy oraz regulaminy,
  • Uchwały,
  • Procedury wewnętrzne,
  • Wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego,
  • Wniosek o wiążącą informację stawkową,
  • Inne pisma.
     Kancelaria prawa vatwbudźecie Katarzyna Dokukin oferuje również usługi w zakresie reprezentowania Gmin (Miast) przed organami władzy publicznej, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów.

Świadczę:

Nie ma nic ważniejszego, niż terminowe wywiązanie się z zadeklarowanego zobowiązania.

Jedni stawiają na ilość - my tylko na jakość!

Niektóre problemy w JST należy dogłębnie przeanalizować oraz przedyskutować. Sprawa sprawie nigdy nie jest równa.

Cechą usług online jest bardzo szybka ich realizacja. Rozważamy problem i dajemy Ci gotowe rozwiązania.

          

Oprócz spotkań i konsultacji w formie stacjonarnej, świadczymy również usługi prawne online.

Usługa online jest realizowana całkowicie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie sprzyja szybkiemu rozwiązaniu problemów. 

Kontakt w sprawie usług prawnych odbywa się za pomocą zakładki “Skontaktuj się” (jest ona umieszczona poniżej).

Zapytanie o koszt usługi prawnej jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Zlecenie na usługę zostanie przyjęte to realizacji – po zaakceptowaniu honorarium i terminie jego wykonania. Koszt za świadczone usługi ustalany jest indywidualnie oraz kształtuje się w zależności od charakteru sprawy. Kwestią pewną jest, że otrzymujecie Państwo pełnowartościową usługę, w rozsądnej cenie. W rozsądnej cenie, ale profesjonalnie.

Przykładowo, każda opinia prawno-podatkowa przygotowana jest zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnych, poparta jest wachlarzem dogłębnej analizy stanowiska organów podatków, doktryny i orzeczeń sądów administracyjnych. Taka sama zasada obowiązuje przy przygotowywaniu umów, regulaminów, uchwał, wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowa, czy też wiążących informacji stawkowych.

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM – sprawiedliwość idzie za prawem; AUDIATUR ET ALTERA PARS – niechaj będzie wysłuchana i druga strona, COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR – nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli, CONSENSUS FACIT LEGEM – zgoda tworzy prawo, DURA LEX SED LEX – twarde prawo, lecz prawo, 
IGNORANTIA IURIS NOCET – nieznajomość prawa szkodzi, LEX RETRO NON AGIT – prawo nie działa wstecz, MANIFESTUM NON EGET PROBATIONE – czyn oczywisty nie wymaga dowodu, PACTA SUNT SERVANDA – umów należy dotrzymywać.